l Valmentajapalaute | SUF Lihastasapainokartoitus

Valmentajapalaute harjoittelun tukena

Valmentajapalautteessa analysoidaan koko joukkueen tai harjoitusryhmän tulokset yhdeksi informatiiviseksi paketiksi. Analyysin perusteella valmentaja tietää, mitkä heikkoudet ovat muutamien yksilöiden ongelmia ja mitkä heikkoudet taas koskettavat koko harjoitusryhmää. Tämä helpottaa valmentajaa suunnittelemaan harjoitukset niin, että ne palvelevat mahdollisimman tehokkaasti koko harjoitusryhmää.

Jos koko harjoitusryhmä saapuu testattavaksi, tulokset voidaan analysoida valmentajalle työkaluksi. Valmentajien kanssa käydään läpi, mitkä ovat koko harjoitusryhmän puutteet ja riskit, ja mitkä ovat joidenkin yksilöiden puutteita ja riskejä. Valmentajien kanssa käydään läpi harjoitteet, joita kannattaisi oheisharjoitteisiin ottaa mukaan. Näin valmentajat pystyvät kehittämään omaa työtään ja valmennettaviaan ammattimaisesti. Testi tähtää siis sekä tulosten paranemiseen, että vammojen vähenemiseen.

 

Valmentajapalaute sisältää