l Valmennus ja joukkueharjoittelu | SUF Lihastasapainokartoitus

Lihastasapainokartoituksen avulla valmentajat saavat sekä yksilö- että joukkuelajeihin uudenlaisen mahdollisuuden parantaa valmennettaviensa fyysisten ominaisuuksien seurantaa. Lajista riippuen valmentajilla on mahdollisuus hyödyntää mobiiliapplikaation tuomia etuja ajankäytössä sekä parantaa joukkueen jokaisen yksilön edellytyksiä edetä kohti maksimaalista suoritustasoaan pienentämällä samalla loukkaantumisriskiä!

Ammattitaitoisen henkilökuntamme avulla voimme suunnitella lajista riippumatta optimaalisen harjoitusohjelman ja sopivan kuormitustason, jolloin kehon eri lihasryhmät kehittyvät sopivassa suhteessa ja turhilta loukkaantumisilta voidaan välttyä. Valmennuksen apuvälineenä mobiiliapplikaatio on ehdottoman joustava ja aikaa säästävä, sillä joukkueen jokaisen yksilön lihaskuormitusta ja tasapainoa voidaan seurata puhelimeen urhilijoiden itse lataamien tietojen pohjalta.

Kauden alussa voidaan tehdä koko joukkueelle lähtökartoitus ja selvitys lihastasapainon ja voimaominaisuuksien tilasta ja luoda tavoitteet sekä kehityskohteet tukemaan lajin edellyttämiä vaatimuksia. Kauden aikana joukkueen jäsenten kehitystä on helppo seurata mittauksilla, joita valmentaja pääsee seuraamaan puhelimeen ladatun applikaation avulla. Lue lisää valmentajapalautteesta!

Kehitysseurannan perusteella voidaan huolehtia ja varmistua jokaisen yksilön oikeansuuntaisesta kehityksestä ja toisaalta varmistaa, että joukkuetta harjoitetaan kokonaisuudessaan oikealla tavalla ja sopivalla rasitussuhteella. Varsinkin kasvavien nuorten kohdalla on tärkeää huolehtia kehon sopusuhtaisesta kehityksestä, jolloin pidempiaikaisilta ja uusiutuvilta lihasvammoilta voidaan välttyä.