l Yksilöharjoittelu | SUF Lihastasapainokartoitus

Lihastasapainosta huolehtiminen on tärkeää sekä voima- että kestävyysurheilijoilla. Loukkaantumisriskin alentaminen sekä suorituskyvyn parantaminen kulkevat käsi kädessä lihastasapainoa optimoitaessa. Mittauksissa voidaan tarkkailla esimerkiksi lihasvoimia eri puolilla kehoa, jolloin voidaan paikantaa millaisia vaihteluita oikean ja vasemman raajan voimatasapainon välillä löytyy.

Urheilija näkee palautteessa esimerkiksi, että vasen jalka on 10 % vahvempi kuin oikea jalka tai että takareisien välinen voimaero on 25 %. Vaikka puolieroja voimatasoissa löytyy aina myös terveillä ihmisillä, liian isoja vaihteluita tulisi kuitenkin välttää.

Etu- ja takareiden lihasvoimien suhdetta arvioimalla voidaan pienentää oleellisesti urheilijan loukkaantumisriskiä sekä parantaa suorituskykyä lihastasapainon optimoinnin avulla. Esimerkiksi nopeuslajeissa voidaan hyödyntää lihaksen hermotusnopeuden mittaustuloksia, joiden avulla urheilija voi kehittää ja parantaa nopeusominaisuuksiaan. Mittausten perusteella urheilijalle voidaan antaa heti näytöllä mallikuva lihasrakenteesta ja voimaeroista kehon eri puolilla, sekä suunnitella harjoitusohjelma tukemaan lihastasapainoanalyysin tuloksia.

Lihastasapainoanalyysin avulla voidaan myös oleellisesti parantaa yksilöurheilijan kuntoutumista esimerkiksi polvivammoista, jolloin päästään tehokkaalla tavalla mittaamaan voimaeroja terveen ja kuntoutusvaiheessa olevan jalan välillä. Harjoitusohjelmat voidaan suunnitella optimaalisella tavalla mahdollisimman nopean ja turvallisen kuntoutuksen mahdollistamiseksi, jolloin esimerkiksi niveliä ei rasiteta liikaa vastuksia lisättäessä.